Siirry sisältöön

Helsingin yliopiston Vastaantulo-hanke kehittää valmistavaa opetusta

Vastaantulo-hanke on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimiva kaksivuotinen hanke. Sen tavoitteena on kehittää valmistavan opetuksen metodiikkaa ja kerätä kentällä käytössä olevia hyviä käytänteitä. Hanke järjestää työpajamuotoista täydennyskoulutusta ja tuottaa niiden pohjalta opetusmateriaalia valmistavaa opetukseen. Hankkeen piirissä vahvistetaan opettajaopiskelijoiden osaamista vastasaapuneiden opettamisessa sekä pohditaan uusia tapoja tukea monikielistä käsitteenoppimista ja myöhäisen lukutaidon kehittymistä.

Kuka ja kenelle?

Vastaantulon kohderyhmä ovat vastasaapuneita lapsia ja nuoria opettavat opettajat peruskoulussa ja lukiossa. Hanke tarjoaa työkaluja alkuvaiheen suomen kielen opetukseen valmistavan vuoden aikana ja tuo tutkimustietoa lähemmäs koulujen arkea. Miten opettajat voisivat jakaa ja jatkokehitellä materiaalia alkuvaiheen suomen kielen opetukseen?

Hanketta johtaa dosentti, yliopistonlehtori Maria Ahlholm. Hankesuunnittelijana toimii Ninni Lankinen ja tohtorikoulutettavina Salla-Maaria Suuriniemi, Tatsiana Shestunova ja Marjo Yli-Piipari. Kaikkia hankkeessa työskenteleviä yhdistää kiinnostus suomi toisena kielenä -opetuksen menetelmiin, kielitietoiseen opetukseen ja monikielisyyden ilmenemismuotoihin koulussa.

Hankkeen päätöskonferenssi Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu järjestetään 22.–23.8.2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Minerva-torilla. Konferenssi on suunnattu opettajille, koulutuksen suunnittelijoille, opettajaopiskelijoille sekä tutkijoille. Lisää tietoa ja 10.6. alkavan ilmoittautumisen löydät konferenssin sivuilta.