Siirry sisältöön

Monikielinen tehtäväpaketti

Tämän materiaalin tarkoituksena on tarjota apua ja ideoita monikielisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monikielisissä tehtävissä oppilaiden osaamat kielet ovat oppimisen resurssi, ja ne näkyvät ja kuuluvat luokassa. Monikielinen oppiminen sitoo opittavan asian oppilaan aiempaan kokemus- ja kielihistoriaan ja vahvistaa oppilaan kieli-identiteettiä sekä syventää oppimisen kohteena olevan ilmiön ymmärtämistä. Monet kielet saadaan mukaan oppimiseen melko yksinkertaisilla menetelmillä, kuten näistä esimerkeistä ja ohjeista voi huomata. Ohjeet sopivat hyvin myös yleisopetuksen ryhmiin, joissa on paljon monikielisiä oppilaita.

Idea oppimiskokonaisuuteen on Gudrun Svenssonin ja Intisar Khalidin artikkelista Transspråkande för utveckling av flerspråkighet, joka on julkaistu Pirjo Lahdenperän ja Eva Sundgrenin teoksessa Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet (2017).

Monikielinen oppimiskokonaisuus, ohjeistus

Esimerkkitehtävä_Metsä

Esimerkkitehtävä_Oma sukupuu ja historia