Siirry sisältöön

Tapahtumat

Lokakuun datasessio 15.10. pidetään poikkeuksellisesti jo klo 10-12 Siltavuorenpenkereellä. Tällä kertaa kokoonnumme ruotimaan helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmatekstejä jatko-opiskelijamme Salla-Maaria Suuriniemen johdolla. Sallan väitöskirjan teemoihin kuuluu mm. kielitietoisuuden käsite, joten erityisesti opettajille tämä kerta on varmasti kiinnostava! Seuraava lukupiiri tiistaina 30.10. klo 16-18 muodostaa parin tämän datasessiokerran kanssa. Lisätietoja osoitteesta vastaantulo@helsinki.fi.

Syksyn 2018 päivämääriä kalenteriin laitettavaksi:

Lukupiirissä luetaan alkuvaiheen kielenoppimista ja valmistavaa opetusta koskevaa tutkimusta meiltä ja etenkin muualta. Lukupiiri kokoontuu Siltavuorenpenkereellä aina kuun viimeinen tiistai klo 16-18.
HUOM! Syksyn ensimmäinen lukupiiri on 25.9. ja seuraavat tapaamiset 30.10. ja 27.11.
 

Datasessioissa katsotaan ja havainnoidaan videolta lyhyitä otteita valmistavien luokkien opetustilanteista ja keskustellaan havainnoista vapaamuotoisesti. Syksyllä datasessiot kokoontuvat Siltavuorenpenkereellä 10.9., 15.10., 12.11., 10.12.

Sekä lukupiiri että datasessiot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja mukaan toivotaan erityisesti opettajia!

Syksyn aikana hanke järjestää myös erityisesti peruskoulun isompien oppilaiden opettajille suunnatun täydennyskoulutustyöpajan sekä pienemmän asiantuntijavetoisen pyöreän pöydän palaverin alkusyksystä. Näissä käsiteltäväksi toivottavia teemoja saa ehdottaa osoitteeseen vastaantulo@helsinki.fi.

Vanhat tapahtumat:

Toukokuun lukupiiri kokoontui 29.5.2018 klo 16-18. Luimme Ricardo Otheguyn, Ofelia Garcían ja Wallis Reidin artikkelin Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics vuodelta 2015.

Datasessio 14.5.2018 klo 14-16. Tarkastelimme LS-aineistosta, mitä ryhmässä oikeastaan tapahtuu tilanteessa, jossa oppijat käyttävät äidinkieltään, jota opettaja ei ymmärrä.

Lukupiiri 24.4.2018. Luimme Merrill Swainin ja Sharon Lapkinin (2002) artikkelin Talking it through: two French immersion learners´ response to reformulation.

Datasessio 9.4.2018 klo 14-16. Tutustuimme LS-aineistoon.

Lukupiiri kokoontui 27.3.2018 klo 16-18 ruotimaan Gudrun Svenssonin ja Intisar Khalidin artikkelia Transspråkande för utveckling av flerspråkighet. Artikkeli on julkaistu vuonna 2017 Pirjo Lahdenperän ja Eva Sundgrenin toimittamassa kirjassa Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet.

Datasessio 12.3.2018 klo 14-16.

Lukupiirissä 27.2.2018 luettiin ruotsalaista tutkimusta englanniksi. Anne Reath Warrenin väitöskirjan artikkeli Multilingual study guidance in the Swedish compulsory school and the development of multilingual literacies (2016) löytyy täältä.

Datasessio 12.2.2018 klo 14-16.

Lukupiiri 30.1.2018. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa luimme Lily Wong Fillmoren klassikkoartikkelin Individual differences in Second Languge Acquisition (1979).

Datasessio 29.1.2018 klo 14-16.

Lukupiiri 28.11.2017 Helsingin yliopiston tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Luettavina artikkeleina Laid Bouakazin ja Nihad Bunarin artikkeli Diagnos: Nyanländ sekä Farhad Jahanmahanin ja Nihad Bunarin artikkeli Att vara ensam och nyanländ  (molemmat Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Työpaja valmistavan ryhmän opettajille 3.11.2017. Opetusmenetelmien kokeilua sekä materiaalin ideointia ja työstämistä muiden valo-opettajien kanssa.

Lukupiiri 31.10.2017. Luettavana artikkelina Nihad Bunarin Det osynliggjorda föräldraskapets nätverk, länkar och broar - nyanlända föräldrar och den svenska skolan (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 26.9.2017. Luettavana artikkelina Fredrik Hertzbergin Vägledning, erkännande och kunskap (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 29.8.2017. Luettavana artikkelina Päivi Juvosen Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 30.5.2017. Luettavana artikkelina Monica Axelssonin Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktisk perspektiv (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 26.4.2017. Luettavana artikkelina Jenny Nilsson Folken Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? - Elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie klasser (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).