Siirry sisältöön

Tapahtumat

Vastaantulo-hanke on päättynyt syyskuussa 2019. Täältä löydät tietoa vanhoista tapahtumista.

Vanhat tapahtumat

Kevään viimeinen datasessio maanantaina 13.5.2019 klo 14.30–16.00.

Hankkeen päätöskonferenssi Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu järjestetään 22.–23.8.2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Minerva-torilla. Lisää tietoa ja 10.6. alkavan ilmoittautumisen löydät konferenssin sivuilta.

Huhtikuun lukupiiriartikkeli 23.4. oli Diane Larsen-Freemanin Looking ahead: Future directions in, and future research into, second language acquisition.

Maaliskuun lukupiirissä 26.3. klo 16.00-17.30 luettiin Inmaculada M. García-Sánchezin artikkeli Becoming Translators of Culture: Moroccan Immigrant Children's Experiences as Language Brokers. Se on julkaistu vuonna 2014 kirjassa Language and Muslim Immigrant Childhoods - The Politics of Belonging.

Helmikuun lukupiirissä 26.2. luettiin Carmen Muñozin ja David Singletonin vuonna 2018 julkaistu artikkeli Age and multilingualism (teoksesta Larissa Aronin ja David Singleton: Twelve lectures on multilingualism).

Kevään 2019 työpaja Numeroita! - Matematiikan oppiminen kielen näkökulmasta pidettiin 14.2.2019.

Tammikuun lukupiirissä 29.1. esiteltiin muutamia tuoreita kirjoja monikielisyyden ja uuden kielen oppimisen saralta.

Joulukuun datasessio 10.12. Katsomme vastikään yläasteen valmistavasta opetuksesta kerättyä tutkimusaineistoa.

Marraskuun lukupiiri 27.11. Luemme Jenny Sjöblomin artikkelin Developing mathematical reasoning by using questions in a multilingual mathematics classroom. Artikkeli on julkaistu Nordisk matematik didaktikin tuoreessa marraskuun numerossa. Lisää tietoa osoitteesta vastaantulo@helsinki.fi.

Pyöreän pöydän palaveri matematiikan oppimisesta valmistavassa opetuksessa 21.11. klo 14-17. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Päivä Portaankorva-Koivisto johdattelee aiheen pariin, jonka jälkeen osallistujat voivat vaihtaa kokemuksia ja ideoita teemasta.

Marraskuun datasessio 12.11. Aineistona esimerkit valmistavan ryhmän oppitunnilta, jossa oppilaat käyttävät hyväkseen monikielistä resurssiaan uuden käsitteistön oppimisessa.

Vastaantulon kolmas työpajapäivä Käsitteitä! - Monikielinen käsitteen oppiminen valmistavassa opetuksessa keskittyi limittäiskieleilyyn, translanguagingiin ja monikielisyyttä tukevien käytäntöjen kehittämiseen valmistavassa opetuksessa. Lisää tietoa työpajasta hankkeen blogista. Keväällä 2019 järjestetään vielä yksi työpajapäivä, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin tällä verkkosivustolla.

Lukupiiri tiistaina 30.10. muodosti parin tämän datasessiokerran kanssa, luimme Mäntysen, Halosen, Pietikäisen ja Solinin artikkelin Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä.

Lokakuun datasessiossa 15.10. ruodittiin helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmatekstejä jatko-opiskelijamme Salla-Maaria Suuriniemen johdolla. Sallan väitöskirjan teemoihin kuuluu mm. kielitietoisuuden käsite.

Syyskuun lukupiirissä luimme Angela Creesen artikkelin Translanguaging as an everyday practice.

Toukokuun lukupiiri kokoontui 29.5.2018 klo 16-18. Luimme Ricardo Otheguyn, Ofelia Garcían ja Wallis Reidin artikkelin Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics vuodelta 2015.

Datasessio 14.5.2018 klo 14-16. Tarkastelimme LS-aineistosta, mitä ryhmässä oikeastaan tapahtuu tilanteessa, jossa oppijat käyttävät äidinkieltään, jota opettaja ei ymmärrä.

Lukupiiri 24.4.2018. Luimme Merrill Swainin ja Sharon Lapkinin (2002) artikkelin Talking it through: two French immersion learners´ response to reformulation.

Datasessio 9.4.2018 klo 14-16. Tutustuimme LS-aineistoon.

Lukupiiri kokoontui 27.3.2018 klo 16-18 ruotimaan Gudrun Svenssonin ja Intisar Khalidin artikkelia Transspråkande för utveckling av flerspråkighet. Artikkeli on julkaistu vuonna 2017 Pirjo Lahdenperän ja Eva Sundgrenin toimittamassa kirjassa Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet.

Datasessio 12.3.2018 klo 14-16.

Lukupiirissä 27.2.2018 luettiin ruotsalaista tutkimusta englanniksi. Anne Reath Warrenin väitöskirjan artikkeli Multilingual study guidance in the Swedish compulsory school and the development of multilingual literacies (2016) löytyy täältä.

Datasessio 12.2.2018 klo 14-16.

Lukupiiri 30.1.2018. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa luimme Lily Wong Fillmoren klassikkoartikkelin Individual differences in Second Languge Acquisition (1979).

Datasessio 29.1.2018 klo 14-16.

Lukupiiri 28.11.2017 Helsingin yliopiston tiloissa Siltavuorenpenkereellä. Luettavina artikkeleina Laid Bouakazin ja Nihad Bunarin artikkeli Diagnos: Nyanländ sekä Farhad Jahanmahanin ja Nihad Bunarin artikkeli Att vara ensam och nyanländ  (molemmat Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Työpaja valmistavan ryhmän opettajille 3.11.2017. Opetusmenetelmien kokeilua sekä materiaalin ideointia ja työstämistä muiden valo-opettajien kanssa.

Lukupiiri 31.10.2017. Luettavana artikkelina Nihad Bunarin Det osynliggjorda föräldraskapets nätverk, länkar och broar - nyanlända föräldrar och den svenska skolan (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 26.9.2017. Luettavana artikkelina Fredrik Hertzbergin Vägledning, erkännande och kunskap (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 29.8.2017. Luettavana artikkelina Päivi Juvosen Lärarröster om direktplacering av nyanlända elever (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 30.5.2017. Luettavana artikkelina Monica Axelssonin Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktisk perspektiv (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).

Lukupiiri 26.4.2017. Luettavana artikkelina Jenny Nilsson Folken Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? - Elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie klasser (Nihad Bunarin toimittamassa teoksessa Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering, 2016).