Siirry sisältöön

Tutkijat

Maria Ahlholm (maria.ahlholm@helsinki.fi), hankkeen johtaja, dosentti ja suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen dosentti. Hänen keskeinen tutkimuskohteensa on  vastasaapuneiden kielenoppiminen. Lisätietoa

Ninni Lankinen (ninni.lankinen@helsinki.fi), projektisuunnittelija ja suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hän on kiinnostunut suullisen kielitaidon oppimisesta ja monikielisistä käytänteistä luokkahuoneissa. Lisätietoa

Salla-Maaria Suuriniemi (salla-maaria.suuriniemi@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hänen tutkimuskohteensa on kielitietoisuus käsitteenä ja pedagogisena käytänteenä. Hän on kiinnostunut vastasaapuneiden oppilaiden monikielisestä käsitteiden oppimisesta peruskoulun alaluokilla. 

Marjo Yli-Piipari (marjo.yli-piipari@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, FL. Hän työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana, mutta on aiemmin opettanut myös suomea toisena ja vieraana kielenä. Hän on kiinnostunut venäjänkielisten lasten toisen kielen kehittymisestä. Lisätietoa 
Марьё Юли-Пиипари(marjo.yli-piipari@helsinki.fi), докторант, лиценциат философии. Сейчас она работает преподавателем университета на факультете педагогики, а раньше она преподавала финский как второй или иностранный язык. Её интересует развитие финского языка у русскоязычных младших школьников.

Tatsiana Shestunova (tatsiana.shestunova@helsinki.fi), PhD student, MA (Ed.) is doing research focused on the living experience of Finnish teachers working with recently arrived students during their first year in Finland. Further information
Татьяна Шестунова (tatsiana.shestunova@helsinki.fi) – студентка докторантуры. Проводит исследование жизненного опыта финских учителей, работающих с детьми-иммигрантами в течение первого года их нахождения в Финляндии.

Irina Piippo (irina.piippo@helsinki.fi), FT,  on hankkeessa vieraileva arabian kielen tutkija, jonka tämänhetkinen tutkimus keskittyy vastatulleiden arabiankielisten kielelliseen sopeutumiseen pääkaupunkiseudulla. Vastaantulo-hankeessa hän on kiinnostunut monikielisestä kielenoppimisesta erityisesti oppilaiden kotikielen  näkökulmasta. Lisätietoa

Maija Jonkka (maija.jonkka@helsinki.fi) luokanopettajaopiskelija ja hankkeen tutkimusavustaja, KK. Hän on tehnyt Vastaantulossa kandidaatintutkielmansa ja tekee parhaillaan pro gradu -tutkielmaansa oppilaiden kysymyksistä valmistavan opetuksen matematiikan tunneilla.

Anni Ratilainen (anni.ratilainen@helsinki.fi), hankkeen konferenssisihteeri, KM. Hän on tehnyt Vastaantulossa pro gradu -tutkielmansa struktuureista ja peleistä uuden kielen oppimisen tukena.