Siirry sisältöön

Tutkijat

Maria Ahlholm (maria.ahlholm@helsinki.fi), hankkeen johtaja, dosentti ja suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen dosentti. Hänen keskeinen tutkimuskohteensa on  vastasaapuneiden kielenoppiminen. Lisätietoa

Ninni Lankinen (ninni.lankinen@helsinki.fi), projektisuunnittelija ja suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hän on kiinnostunut suullisen kielitaidon oppimisesta ja monikielisistä käytänteistä luokkahuoneissa. Lisätietoa

Salla-Maaria Suuriniemi (salla-maaria.suuriniemi@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hänen tutkimuskohteensa on kielitietoisuus käsitteenä ja pedagogisena käytänteenä. Hän on kiinnostunut vastasaapuneiden oppilaiden monikielisestä käsitteiden oppimisesta peruskoulun alaluokilla. 

Marjo Yli-Piipari (marjo.yli-piipari@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, FL. Hän työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana, mutta on aiemmin opettanut myös suomea toisena ja vieraana kielenä. Hän on kiinnostunut venäjänkielisten lasten toisen kielen kehittymisestä. Lisätietoa 
Марьё Юли-Пиипари(marjo.yli-piipari@helsinki.fi), докторант, лиценциат философии. Сейчас она работает преподавателем университета на факультете педагогики, а раньше она преподавала финский как второй или иностранный язык. Её интересует развитие финского языка у русскоязычных младших школьников.

Tatsiana Shestunova (tatsiana.shestunova@helsinki.fi), PhD student, MA (Ed.) is doing research focused on the living experience of Finnish teachers working with recently arrived students during their first year in Finland. Further information
Татьяна Шестунова (tatsiana.shestunova@helsinki.fi) – студентка докторантуры. Проводит исследование жизненного опыта финских учителей, работающих с детьми-иммигрантами в течение первого года их нахождения в Финляндии.

Irina Piippo (irina.piippo@helsinki.fi), FT,  on hankkeessa vieraileva arabian kielen tutkija, jonka tämänhetkinen tutkimus keskittyy vastatulleiden arabiankielisten kielelliseen sopeutumiseen pääkaupunkiseudulla. Vastaantulo-hankeessa hän on kiinnostunut monikielisestä kielenoppimisesta erityisesti oppilaiden kotikielen  näkökulmasta. Lisätietoa

Maija Jonkka, luokanopettajaopiskelija, KK. Hän on tehnyt kandidaatintutkielmansa vastasaapuneiden oppilaiden siirtymisestä yleisopetukseen ja tekee tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaansa Vastaantulossa.

Silja Rajamäki, luokanopettajaopiskelija, KK. Hän on tehnyt kandidaatintutkielmansa valmistavasta opetuksesta ja tekee parhaillaan pro gradu
-tutkielmaa Vastaantuloon. Hän on kiinnostunut monikielisestä käsitteenoppimisesta sekä valmistavan opetuksen järjestämisen eroista ja yhteneväisyyksistä Suomessa ja Ruotsissa. 

Anni Ratilainen, luokanopettajaopiskelija, KK. Hän tekee pro gradu -tutkielmaansa Vastaantuloon peleistä uuden kielen oppimisen tukena.