Siirry sisältöön

Tutkijat

Kuvassa vasemmalta Ninni Lankinen, Marjo Yli-Piipari, Maria Ahlholm ja Salla-Maaria Suuriniemi. Kuvat: Emmi Pollari

 

Maria Ahlholm (maria.ahlholm@helsinki.fi), hankkeen johtaja, dosentti ja suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen dosentti. Hänen keskeinen tutkimuskohteensa on  vastasaapuneiden kielenoppiminen. Lisätietoa

 

Ninni Lankinen (ninni.lankinen@helsinki.fi), projektisuunnittelija ja suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hän on kiinnostunut suullisen kielitaidon oppimisesta ja monikielisistä käytänteistä luokkahuoneissa. Lisätietoa

 

Salla-Maaria Suuriniemi (salla-maaria.suuriniemi@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, suomi toisena kielenä -opettaja, FM. Hänen tutkimuskohteensa on kielitietoisuus käsitteenä ja pedagogisena käytänteenä. Hän on kiinnostunut vastasaapuneiden oppilaiden monikielisestä käsitteiden oppimisesta peruskoulun alaluokilla.

Marjo Yli-Piipari (marjo.yli-piipari@helsinki.fi), tohtorikoulutettava, FL. Hän työskentelee tällä hetkellä yliopisto-opettajana, mutta on aiemmin opettanut myös suomea toisena ja vieraana kielenä. Hän on kiinnostunut venäjänkielisten lasten toisen kielen kehittymisestä. Lisätietoa

Марьё Юли-Пиипари (marjo.yli-piipari@helsinki.fi), докторант, лиценциат философии. Сейчас она работает преподавателем университета на факультете педагогики, а раньше она преподавала финский как второй или иностранный язык. Её интересует развитие финского языка у русскоязычных младших школьников.

Tatsiana Shestunova (tatsiana.shestunova@helsinki.fi), PhD student, MA (Ed.) is doing research focused on the living experience of Finnish teachers working with recently arrived students during their first year in Finland.

Татьяна Шестунова (tatsiana.shestunova@helsinki.fi) – студентка докторантуры. Проводит исследование жизненного опыта финских учителей, работающих с детьми-иммигрантами в течение первого года их нахождения в Финляндии.